Declaratia nefinanciara = Raportul de sustenabilitate

Naţiunile Unite au lansat în cadrul Summitului Mondial din Septembrie 2015 noi 17 obiective de dezvoltare sustenabila  ce trebuie atinse în următorii 15 ani (2016 – 2030) la nivel global.

În cadrul Forumului Privat al Naţiunilor Unite, din 26 Septembrie 2015, desfăşurat la New-York, Secretarul General Ban Ki-moon a subliniat rolul companiiilor private din intreaga lume în atingerea acestor obiective: “Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă va îmbunătăți mediul de afaceri şi va construi piețe. Trilioane de dolari  din  fonduri publice și private trebuie să fie redirecționate spre obiectivele de dezvoltare durabilă, creând oportunități uriașe pentru companiile responsabile în a  oferi soluții.”

raport de sustenabilitate

De asemenea, la nivel European Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014, exprima necesitatea si importanta raportarii de sustenabilitate a companiilor. Citam cateva propozitii din document: “ În rezoluțiile sale din 6 februarie 2013 referitoare la „Responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă” și, respectiv, la „Responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societății și a unei căi spre o redresare economică sustenabilă și cuprinzătoare”, Parlamentul European a confirmat importanța dezvăluirii de către întreprinderi a informa­țiilor privind sustenabilitatea, cum ar fi factorii sociali și de mediu, cu scopul de a identifica riscurile legate de sustenabilitate și de a crește încrederea investitorilor și a consumatorilor.”

Ca urmare a preocuparilor continue privind dezvoltarea durabila si raportarea de sustenabilitate, in Romania a fost aprobat “Ordinul nr. 1938/2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile” ce transpune legislatia Europeana. Acest document, se va aplica incepand cu anul 2017 pentru companiile care la data  bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar si prevede obligativitatea includerii in raportul administratorilor (parte a bilantului contabil) a unui raport denumit, “declaratia nefinanciara”. Insa, acesta nu este altceva decat “raportul de sustenabilitate” sau raportul CSR (corporate social responsability).

raport_sustenabilitate  declaratia_nefinanciara

Sursa: http://www.storaenso.com/sustainability/sustainability-report

Acesta va trebui sa cuprinda, conform documentului mentionat, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;

b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

Trebuie mentionat faptul ca GRI sau al Initiativa de Raportare Globala, furnizeaza cel mai utilizat standard de sustenabilitate, cu mii de raportori in peste 90 de tari. Informatiile ce trebuie inscrise in declaratia nefinanciara reprezinta de facto o parte a celor regasite in mod normal in standardul GRI.

Un aspect important pe care dorim sa-l semnalam este acela ca nu obligativitatea de a realiza raportul de sustenabilitate trebuie avut in vedere de catre companii, ci impactul pozitiv al realizarii acestuia pentru clienti si toate partile interesate. Avantajele implementarii obiectivelor de sustenabilitate in companie si a realizarii unui raport de sustenabilitate sunt:

  • Avantajul competitiv
  • Reputatia
  • Abilitatea de a atrage si retine angajati sau membrii, clienti si utilizatori
  • Mentinerea unei morale a angajatilor, angajamentul acestora si o productivitate a muncii crescuta
  • Influenta perceptia investitorilorm proprietarilor, donatorilor, sposorilor si al comunitatii financiare
  • Bune relatii cu companiile, guvernul, media, furnizorii, competitorii si clientii comunitatii in care opereaza

De asemenea, trebuie specificat faptul ca declaratia nefinanciara sau raportul de sustenabilitate reprezinta doar “efectul” implementarii masurilor de sustenabilitate la nivelul companiei. Acesta nu va putea scrie un astfel de raport fara a urmari niste obiective clare de sustenabilitate si a implementa masuri concrete de realizare a acestora. Astfel, devine imperios necesar specializarea managerilor de la toate nivelurile ierarhice si anumitor tipuri de anagajati, (spre ex. cei din departamantul de marketing si comunicare) in problematica dezvoltarii durabile.

Venim in sprijinul dvs. prin oferta noastra de cursuri dedicate introducerii sustenabilitatii la nivel de companie dar si la nivel de departamente precum si a scrierii de rapoarte de sustenabilitate, conform cu standardul de sustenabilitate GRI (declaratia nefinanciara obligatorie). Va rugam sa dati clIck AICI pentru a vedea oferta noastra de cursuri.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *