Scriere proiecte ERASMUS plus – Parteneriate Strategice

creion Specialistii nostri au experienta in scrierea, castigarea si implementarea de proiecte Erasmus plus – Parteneriate strategice pentru domeniul VET (Vocational Educationa Training – Educatie si formare profesionala), linie de finantare ce continua din anul 2014 mai vechiul program Life Long Learning – Leonardo da Vinci dar si educatie scolara, educatia adultilor sau sport. Vezi aici CV Catalina Constantin; vezi aici CV – Toader Ion.

creion Acest tip de proiecte, sprijină şi dezvoltă, transferă și/sau pun în aplicare practici inovatoare, precum și inițiative comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimbului de experiență la nivel european.

creion Un parteneriat strategic este transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la Program. In cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere, în calitate de parteneri, dovedind că participarea acestora aduce o valoare adaugată esenţială proiectului; Societatea noastra poate gasi si mentine colaborarea cu noi parteneri nationali si internationali.

creion Conform Ghidului Programului unele dintre actiunile ce pot fi desfasurate pentru acest tip de proiect sunt:

Patrat Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în aplicare de practici inovatoare privind:

Liniuta redefinirea/definirea standardelor de competență în conformitate cu rezultatele învățării; adaptarea sau elaborarea de programe de învățământ și de cursuri de formare profesională în consecință, precum și a materialelor și instrumentelor de învățare însoțitoare;

Liniuta metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare în cadrul educației și formării profesionale, în special cele care furnizează competențe cheie și competențe de bază, competențe lingvistice, axarea pe utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;

Liniuta noi forme de programe de formare practică și de studiu de cazuri reale din afaceri și industrie; dezvoltarea și punerea în aplicare a colaborării transnaționale pe bază de proiect între întreprinderi și studenții/personalul de la instituțiile de educație și formare profesională;

Liniuta dezvoltarea și furnizarea de materiale și metode noi de predare și formare profesională, inclusiv învățarea bazată pe muncă, mobilitatea virtuală, resursele educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor, de exemplu înființarea de laboratoare virtuale/locuri de muncă adaptate la nevoile pieței forței de muncă;

Liniuta orientare și consiliere profesională și metode și instrumente de mentorat;

Liniuta instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a formatorilor și a personalului din domeniul educației și formării profesionale; accent special pe educația inițială îmbunătățită și formarea continuă la locul de muncă pentru profesori și formatori din domeniul educației și formării profesionale;

Liniuta gestionarea și conducerea organizațiilor de educație și formare profesională;

Liniuta cooperare strategică între furnizorii de educație și formare profesională și comunitățile locale/regionale de afaceri, inclusiv agențiile de dezvoltare economică;

Liniuta cooperare pentru dezvoltarea creativității și a inovării între furnizorii de educație și formare profesională, instituțiile de învățământ superior și centrele de proiectare, artă, cercetare și inovare;

Patrat Facilitarea recunoașterii și certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin corelarea acestora cu cadrele europene și naționale de calificare și prin utilizarea instrumentelor UE; dezvoltarea unor parcursuri flexibile pentru studenții și absolvenții din domeniul educației și formării profesionale, inclusiv validarea studiilor anterioare; ƒ

Patrat Punerea în aplicare a transferului de credite (ECVET) și asigurarea calității (EQAVET) de către furnizorii de educație și formare profesională.

creion Institutii eligibile: sunt organizații publice sau private, stabilite într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră din lume. Exemplu de astfel de organizații pot fi:

Liniuta o instituție de învățământ superior;

Liniuta o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);

Liniuta o organizație, o asociație, un ONG non-profit;

Liniuta o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);

Liniuta un organism public la nivel local, regional sau național;

Liniuta un partener social sau alt reprezentant al domeniului forței de muncă, inclusiv camere de comerț, industrie, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;

Liniuta un institut de cercetare;

Liniuta o fundație;

Liniuta un centru de formare inter-întreprinderi;

Liniuta întreprinderi care asigură formare comună (formare în colaborare);

Liniuta o organizație culturală, o bibliotecă, un muzeu;

Liniuta un organism care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională;

Liniuta un organism de validare a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite prin învățare non-formală și informală;

Liniuta un ONG european pentru tineret;

Liniuta un grup de tineri implicați în activitățile pentru tineret, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret Instituțiile de învățământ superior stabilite într-o țară participantă la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă.

creion Durata unui proiect: intre 12 si 36 de luni, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp

creion Modalitati de colaborare cu institutia noastra:

Patrat Scrierea de proiecte contra unui tarif minimal negociat si apoi la castigarea proiectului, 10% din valoarea ce va reveni prin contract institutiei dvs.

Patrat Scrierea de proiecte contra unui tarif negociat si implicarea firmei noastre ca partener in proiect, ceea ce va aduce si garantia unei bune implementari a acestuia.