Scriere proiecte ERASMUS plus 2021- 2027

Cooperare intre Organizatii si Institutii (fostele Parteneriate Strategice)

Tipuri de proiecte pentru care acordam consultanta:

creion Specialistii nostri au experienta in scrierea, castigarea si implementarea de proiecte Erasmus plus – Actiunea cheie 2 (Key Action 2) actuale proiecte de Cooperare intre Organizatii si Institutii, fostele Parteneriate Strategice, pentru toate demeniile de educatie si formare  profesionala ca de ex. VET (Vocational Educationa Training – Educatie si formare profesionala),  Educatia Adultilor, Educatie Scoalara, Educatie Universitara, Tineret sau chiar Sport. Vezi aici CV Catalina Constantin.

Atentie: noul termen limita pentru depunerea de proiecte in anul 2021 este:  20 Mai !

Modalitati de colaborare cu institutia noastra:

Patrat Scrierea de proiecte contra unui tarif negociat si implicarea firmei noastre ca partener in proiect, ceea ce va aduce si garantia unei bune implementari a acestuia.

Patrat Scrierea de proiecte contra unui tarif minimal negociat si apoi la castigarea proiectului, 10% din valoarea ce va reveni prin contract institutiei dvs.

Detalii proiecte tip KA2 – Parteneriate pentru Cooperare

creion Acest tip de proiecte, sprijină şi dezvoltă, transferă și/sau pun în aplicare practici inovatoare, precum și inițiative comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimbului de experiență la nivel european.

creion Un parteneriat de coopeare este transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la Program (tarile Uniunii Europene si alte tari asociate ca: Turcia, Islanda). In cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere, în calitate de parteneri, dovedind că participarea acestora aduce o valoare adaugată esenţială proiectului; Societatea noastra poate gasi si mentine colaborarea cu noi parteneri nationali si internationali.

creion Conform Ghidului Programului Erasmus 2021 proiectele sprijinite în cadrul Acțiunii Cheie 2 (KA2) sunt destinate să producă următoarele rezultate:

Liniuta abordări inovatoare pentru abordarea grupurilor țintă, oferind, de exemplu, o educație mai atractivă și programe de formare, în conformitate cu nevoile și așteptările individuale; utilizarea abordărilor participative și metodologii digitale; procese noi sau îmbunătățite de recunoaștere și validare a competențelor; mai mare eficacitatea activităților în beneficiul comunităților locale; practici noi sau îmbunătățite pentru a satisface nevoile grupurilor țintă cu mai puține oportunități și de a face față diferențelor în rezultatele învățării legate de disparitățile geografice și socio-economice; noi abordări de abordare socială, etnică, lingvistică și diversitatea culturală; noi abordări pentru a sprijini mai bine competitivitatea și ocuparea forței de muncă, în special la nivel regional și la nivel local; recunoașterea excelenței în învățarea sau predarea limbilor străine prin intermediul “European Language Label”;

Liniuta un mediu mai modern, dinamic, angajat și profesional în interiorul organizației: gata de integrare bune practici și noi metode, inclusiv capacități digitale în activitățile zilnice; deschis sinergiilor cu organizații active în diferite domenii sau în alte sectoare socio-economice; planificarea strategică a profesioniștilor dezvoltarea personalului în conformitate cu nevoile individuale și obiectivele organizaționale;

Liniuta capacitate sporită și profesionalism pentru a lucra la nivel UE / internațional: competențe de management îmbunătățite și strategiile de internaționalizare; cooperare consolidată cu parteneri din alte țări, din alte domenii educație, formare și tineret și / sau alte sectoare socio-economice; alocarea sporită a resurselor financiare (altele decât fondurile UE) pentru a organiza proiecte UE / internaționale în domeniul educației, formării și tineretului; calitate sporită în pregătirea, implementarea, monitorizarea și urmărirea proiectelor UE / internaționale;

Liniuta cunoștințe sporite și conștientizare cu privire la sport și activitate fizică

creion Tari partenere (care pot fi coordonator sau partener in cadrul proiectelor):  Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Germania, Franta, Italia, Finlanda, Islanda, Republica Ceha, Grecia, Spania, Cypru, Malta, Portugalia, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Croatia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia,  Republica Macedonia de Nord si Turcia. In plus, daca aduc o valoare adaugata substantiala proiectului pot fi inclusi si alti parteneri din alte state ale lumii.

creion Institutii eligibile: Indiferent de domeniul afectat de proiect, parteneriatele de cooperare sunt deschisă oricărui tip de organizație activă în orice domeniu al educației, formării, tineret, sport sau alte sectoare socio-economice, precum și pentru organizații desfășurarea de activități care sunt transversale la diferite domenii (de exemplu, local, regional autoritățile naționale, centrele de recunoaștere și validare, camerele comerț, organizații comerciale, centre de orientare, culturale și sportive organizații). În funcție de prioritate și obiectivele abordate de proiect, Parteneriatele de cooperare ar trebui să implice cele mai adecvate și mai diverse gama de parteneri pentru a beneficia de diferitele lor experiențe, profiluri și expertiză specifică și pentru a produce rezultate de proiect relevante și de înaltă calitate.

Exemplu de astfel de organizații pot fi:

Liniuta o instituție de învățământ superior;

Liniuta o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);

Liniuta o organizație, o asociație, un ONG non-profit;

Liniuta o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);

Liniuta un organism public la nivel local, regional sau național;

Liniuta un partener social sau alt reprezentant al domeniului forței de muncă, inclusiv camere de comerț, industrie, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;

Liniuta un institut de cercetare;

Liniuta o fundație;

Liniuta un centru de formare inter-întreprinderi;

Liniuta întreprinderi care asigură formare comună (formare în colaborare);

Liniuta o organizație culturală, o bibliotecă, un muzeu;

Liniuta un organism care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională;

Liniuta un organism de validare a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite prin învățare non-formală și informală;

Liniuta un ONG european pentru tineret;

Liniuta un grup de tineri implicați în activitățile pentru tineret, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret Instituțiile de învățământ superior stabilite într-o țară participantă la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă.

creion Durata unui proiect: intre 12 si 36 de luni, în funcție de obiectivele proiectului și de tipul de activități planificate în timp